Afvandings-container

Anvendelse af afvandings Container:

Afvanding af slam fra industrielle processer og spildevandsslam fra kommunal renseanlæg.

Princip:

Afvandings-Containeren er indvendigt forsynet med filternet i sider og midte. Vådt slam pumpes ind i containeren, hvor vandet i slammet løber ud til filternettene. Filterne tilbageholder slammet og lader vandet slippe igennem. Vandet ledes via drænhuller i bunden ud af containeren.

Når slammet er drænet for vand, trækkes containeren på en lastbil. Bagklappen åbnes og containeren vippes. Slammet løber ud og containeren er parat til en ny fyldning.

Tørstofindehold: Ligger typisk mellem 20% og 35%.

Materialer:

Containerne er opbygget af st37. Filternet leveres i syrefast rustfrit stål eller plast.

Overfladebehandling:

Udvendigt sandblæst – grundet og malet i valgfri RAL farve. Indvendigt sandblæst – grundet og malet med epoxy.

Optræksystem:

Afvandings Containeren Leveres med standard krog eller til wire hejs.

Polymer dosering:

Afvandings-Containeren kan leveres med polymer doseringsudstyr.