Båndfilter

resize_image-14

resize_image-15

Anvendelse:

Velegnet til seperation af væsker og partikulært stof.

Funktion:

Båndfilteret består af en transportbånd, hvorpå der ligger en filterdug. Væske og partikler ledes op på filterdugen. Dugen tilbageholder det partikulære stof, og lader vædsken passere igennem.

Når dugen stopper til, stiger vandstanden, og transportbåndet starter. Der trækkes automatisk ny dug frem. De tilageholdte partikler skrabes af dugen for enden af filteret. Den brugte filterdug rulles op.
Båndfilterne er meget anvendelige, når de sættes sammen med et flokkuleringsanlæg. Filterne kan erstatte lamelseperatorer i forbindelse med slam udskilning, hvorved der opnåes en mere kompakt konstruktion.

Kapacitet:

Vi bygger filterne i mange forskellige størrelser med kapaciteter fra 10 l/h til 200 m3/h.

Materiale: Filterne leveres i rustfrit stål eller plast.
Anvendes b.l.a. til

  • Olievand
  • Malervand
  • Vand med tungmetaller
  • Vaskevand fra indutri processer