Biologisk rensningsanlæg

Biologisk rensningsanlæg

Biologisk rensning er ofte nødvendig hvis der er opløste organiske stoffer i spildevandet.
Vi leverer de meget effektive moving bed reaktorer med svævende bæremedie. Bæremediet består af små plast hjul med en meget stor overflade – 800 m2/m3. Det store areal giver ideele vækst-betingelser for bakterierne.
Bæremediet holdes svævende i vandfasen v.h.a. luftbobler. Den interne bevægelse forhinder, at der opbygges en tyk og uigen-nemtrængelig biofilm.
Den tynde biofilm har hurtig adgang til de uønskede stoffer i vandet, hvilket giver en meget stor omsætningshastighed i forhold til et traditionelt aktivt slamanlæg.
De fysiske størrelser på reaktorerne bliver reduceret betragteligt.
Bæremediet kan med stor fordel benyttes i eksisterende aktive slamanlæg, hvis kapaciteten skal forøges.
Vi har forsøgsanlæg på lager, så man kan få afprøvet processen på den specifikke spildevandstype.
Ring og hør nærmere.