Fældnings anlæg – med kammerfilterpresse.

resize_image-35
Det viste anlæg er leveret til en Dansk virksomhed, som har store mængder suspenderet stof i deres spildevand.

Anlægget er opbygget som et traditionelt fældningsanlæg, med doseringsanlæg – reaktortanke og kammerfilter presse.

Spildevandet fra den daglige produktion opsamles i reaktortankene. Størrelsen på tankene er tilpasset således at de hver for sig kan indeholde den samlede mængde spildevand for et døgn.

Når tankene er fyldte, tilsættes de nødvendige fældningsmidler, således det suspenderede stof i vandet omdannes til store filtrerbare slamflok.

Slammet trykkes ind i en filterpresse, hvor det afvandes til et tørstof indehold på 50%-60%. Det tørre slam afbrændes på det lokale forbrændingsanlæg, og det rensede vand ledes direkte til kloak.