Filterpresser

resize_image-4

resize_image-5

resize_image-6

resize_image-7

Anvendelse:

Bruges til separation af væsker og partikler samt afvanding af slam.

Funktion:

Væske og slam pumpes ind i pressen. Pressen består af en række plader med hulrum og en filterdug. Filterdugen tilbageholder slammet og lader væsken passerer igennem. På bagsiden af dugen ledes vandet via hulrummet ud af pressen.

Når pressen er fyldt med slam, åbnes den således det tørre slam / partikler falder ud. Herefter lukkes pressen igen, og den er klar til brug.

Filterpresserne leveres med forskellige antal filterplader og størrelser. Presse størrelsen bestemmes ud fra erfaring eller forsøg.

Tørstof i flterkagerne ligger mellem 25% og 70%

Filterpresserne kan leveres som fuldautomatiske med filterplade adskiller og filterskyl.

Anvendes b.l.a. ved

  • Afvanding af slam med tungmetaller
  • Afvanding af af slam fra malerfrabrikker
  • Seperation af raps og olie
  • Afvanding af kommunalt spildevandsslam