Grundvandsrensning

resize_image-26

 
Oprensning af forurende grunde med mobile og stationære renseanlæg.

H2o Nordic har i samarbejde med mange af landets rådgivende ingeniør firmaer leveret renseanlæg til oprensing af b.l.a. olieforurenede grunde, og oprensninger efter gamle renserier mm.

Opgaverne udføres som total entrepriser eller som under entrepenør.