Kemisk fældning

resize_image-16

resize_image-17

Kemisk fældning

Kemisk fældning til fjernelse af b.l.a. suspenderet stof i spildevand.

V.h.a. godkendte fældningskemikalier udfældes det suspenderede stof som slamflok, der efterfølgende kan separeres fra vandet.

Vi leverer det komplette fældningsanlæg med styring – dosering – seperation og slamafvanding.