Okker og mangan fjernelse

resize_image-37
Renseanlæg leveret til dansk entrepenør. Anlægget anvendes til grundvandsrensning i forbindelse med en grundvandssænkning. Jern og mangan indeholdet i vandet overstiger udledningskravene i den lokale kommune. Rensningen sker i et traditionelt beluftet sandfilter.
Anlægget er opbygget således, at kunden ved at ændre filtermediet til aktivt kul, er i stand til at rense for klorerede opløsningsmidler og kulbrinte forureninger mv.
Filterbeholderne er indbygget i en 20″ container, således det hurtigt og nemt kan flyttes til andre opgaver.