Olie industri

resize_image-36
Renseanlæg leveret til stort internationalt firma der behandler affaldsprodukter fra olie og off shore industrien.

Behandling sker dels ved kemisk fældning og efterfølgende biologisk rensning.
Udledning fra renseanlægget ligger på under 100 mg/l TOC.
Anlægget fjerner partikulært stof – tungmetaller og organiske forbindelser.
Vi bygger modtagerstationer for kemikalieaffald.