Renseanlæg til mine drift

resize_image-38

Renseanlæg leveret til udenlandsk mineselskab. Anlægget renser vand med store mængder støv. Støvet udfældes som slampartikler og bundfældes. Vandet genbruges i processen. Firmaet har sparet mange penge på afledningsafgifter, og formindsket sit vandforbrug med 75%.
Anlægget kan med fordel anvendes af entrepenører, som udfører gravearbejder, hvor der er krav om rensning for partikler, olie og tungmetaller mv. i drænvandet fra udgravningerne.