Slamafvanding

resize_image-25
H2o Nordic leverer kammer filter presser og afvandings containere til mekanisk afvanding af slam.

Tørstof indeholdet i slammet ligger ofte på 2-4 % inden afvandingen, og fra 25% til 75 % efter afvanding.

Vi har små forsøgsanlæg, til at teste hvordan slammet afvandes, så De er sikker på at få den rigtige løsning.

Væske reduktionen i slam med et trøstof indehold på 2% ligger ofter mellem 70 og 95 %. Hvilket giver store besparelser på transport og deponerings afgifter.