St. Heddinge

resize_image-43

Renseanlæg til oprensing af grund, hvor der i forbindelse med renseri virksomhed, er blevet forurenet med trichlor ethylen. Anlægget er bygget for Region Hovedstaden i samarbejde med Niras. H2o Nordic har været underentrepenør for en større dansk entrepenør virksomhed.

H2o Nordic har leveret og monteret alle dele til renseanlægget og bestykningen af grundvandsboringerne.