Neutralisering af spildevand

resize_image-28

resize_image-29

resize_image-30

H2o Nordic har specialiseret sig i at bygge neutraliseringsanlæg til industrielt spildevand.

Vi bygger anlæg til store og små vandmængder.

Mange virksomheder oplever at deres spildevand ikke overholder myndighedskravene til pH værdi i udløbet. Det vil derfor være nødvendigt at regulerer pH værdien, inden vandet ledes ud til den offentlige kloak.

Vandet kan være for surt, for basisk eller begge dele. En fuldautomatisk PLC styring sørger for at pH værdien ligger i intervallet mellem pH 6.5 og pH 9, ved at dosere de rette mængder af syre eller base til vandet.

pH værdierne på udløbsvandet gemmes kontinuerligt, som dokumentation overfor myndighederne. De gemte data, vises som en graf på det tilhørende grafiske operatør panel. Desuden gemmes de som en Excel fil, der kan fremsende til myndighederne som dokumentation.

Anlæggene tilpasses til de aktuelle pladsforhold på virksomheden. Vi leverer anlæg som står overjordisk og anlæg som står underjordisk. Anlæggene kan placeres i en eksisterende bygning eller i en ny bygning. Nogle gange kan de eksisterende brønde  / tanke i jorden anvendes, men ofte er det nødvendigt med en ekstra neutraliseringstank i jorden.

Kontakt os hvis De har pH problemer, så finder vi den rette tekniske og økonomiske løsning.