Om H2o Nordic

Firmaet H2o Nordic er Dansk med bopæl i Slagelse. Vi bygger renseanlæg til industrielt spildevand – Slamafvandings anlæg til afvanding af slam fra spildevandsrensning – Neutraliserings anlæg til regulering af pH værdien i afløbsvandet fra industrivirksomheder og PLC styringer til styring og regulering af industrielle processer.

Industri spildevand:

Vi bygger en lang række af forskellige typer renseanlæg, hvori der indgår forskellige enhedsprocesser. H2o Nordic har egen produktion af langt størstedelen af de komponenter vi anvender. Vi bygger b.la fældningsanlæg – filterpresser – membrananlæg og styretavler.

Vi er derfor istand til at vejlede Dem, på en professionel og saglig måde, hvis De har ønske om at rense Deres spildevand, og herved overholde kravene fra myndighederne.

Slam afvanding

H2o Nordic leverer komplette løsninger til afvanding af vådt slam. Vi bygger filterpresser og afvandingscontainere.

Forurenet grundvand:

Vi bygger rense anlæg til rensning af forurenet grundvand. H2o Nordic har opstillet mange insitu anlæg for regioner og kommuner, på steder hvor der er risiko for en spredning af forurening til det omkring liggende grundvand. I større projekter indgår vi enten som hovedentreprenør, eller underentreprenør.

Styring og regulering industri:

H2o Nordic leverer komplette styretavler – PLC programmering og SCADA programmering til visualisering af processer.

Styring vandværker:

Vi leverer komplette Styretavler og plc programmering til store og små vandværker.

Ejer og direktør i H2o Nordic

H2o Nordic ledes til dagligt af maskiningeniør Steffen Boye-Hansen, som også ejer selskabet. Steffen er uddannet på Haslev Teknikum i 1990, som maskiningeniør. Første job var et ingeniør job hos firmaet Rica Tech i Herlev, som producerede tørrings anlæg og inddamper anlæg. Efter Rica Tech var han ansat  i konstruktionsafdelingen hos Primodan i Holbæk. Primodan i Holbæk bygger b.la fyldemaskiner til fødevare industrien og den kemiske industri. Efter Primodan blev  han i 1995 ansat hos DVS Vandteknik i Slagelse – først som projekt ingeniør og derefter som direktør. Firmaet byggede renseanlæg til rensning af industrielt spildevand. Efter 10 år i firmaet startede han H2o Nordic i 2005.